17 ŞUBAT 2009 20:05
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Eğitim emekçilerinin yaşadığı maaş, ekders ve mutemetlik kesintileri gibi sorunları kamuoyuyla paylaşmak üzere,  17 Şubat 2009 Salı günü saat 11.00'de Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasını yönetim kurulu adına şube başkanı Azim ŞAMİLOĞLU okudu.

BASINA VE KAMUOYUNA
    Bugün 17 Şubat 2009 Salı. Bugün, devlet memurlarının Şubat ayı maaşlarını çoktan aldıkları, düzenli ödemelerini yaptıkları, faturalarını ödedikleri, aylık bütçelerini planladıkları günlerden biri. Fakat bugün Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan birçok öğretmen, memur ve hizmetlinin maaşları 2 gün gecikmeli olarak banka hesaplarına yatırılmıştır. Bu da Küçükçekmece İlçesinde çalışan eğitim emekçilerini mağdur etmiştir.
    Bilindiği gibi Devlet Memurlarının maaşlarının her ayın on beşinci günü peşin olarak ödenmesi yasal bir zorunluluktur. 3472 Sayılı Kanununun 1. maddesinde “DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIK ÜCRETLERİ HER AYIN ONBEŞİNDE ÖDENİR” denilmiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığı da, yayınlamış olduğu Tebliğlerle maaş ödeme esaslarını belirlemiş ve gecikmeye yol açılmaksızın ödemelerin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin alınmasını bildirmiştir. Bu tebliğde maaş listelerinin, maaş ödeme gününden iki iş günü önce ilgili banka şubelerine iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 Eğitim emekçilerinin maaşları ile ilgili olarak bu işlemlerin düzenli ve zamanında yapılması, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin görevleri arasında bulunmaktadır. Arkadaşlarımızın maaşlarının hesaplarına 2 günlük gecikmeyle yatırılmış olması Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğünün, bu konudaki duyarsız ve özensiz tutumundan kaynaklanmaktadır. Bu durum, en hafif deyimle “Göreve Karşı Duyarsızlık”tır. Ne yazık ki bu duyarsızlık binlerce eğitim emekçisini mağdur etmiştir. Maaş ödemelerindeki bu gecikmeler nedeniyle, birçok arkadaşımız faturalarını, kredi kartı borçlarını ve ödemeleri gereken taksitlerini yatıramamış ve gecikme faizi ödemekle karşı karşıya kalmışlardır.
    Biz Eğitim-Sen 7 Nolu şube olarak, daha önce Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Sayın Adem KOCA ile bir görüşme yapmış ve Küçükçekmece ilçesindeki eğitim çalışanlarının sorunlarını iletmiştik. Bu görüşmede, diğer ilçelerden farklı olarak Küçükçekmece’de ek ders ücretlerinin 8-10 günlük gecikmelerle yatırıldığını, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerden yasaya aykırı bir şekilde mutemetlik ücreti toplandığını, banka promosyonları ile ilgili yapılan sözleşmeler hakkında çalışanların yeterli şekilde bilgilendirilmediğini tespit etmiş ve bu konularda önlem alınmasını talep etmiştik. Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Sayın Adem KOCA bu isteklerimizle ilgili olarak, yaşanan aksaklıkların en kısa zamanda düzeltileceği konusunda söz vermişti. Ancak şimdi anlaşılıyor ki Milli Eğitim Müdürü bu sözünde durmamış, görevinin gereklerini yerine getirmemiştir.
Biz buradan bir kez daha Milli Eğitim Müdürü Sayın Adem KOCA’ya şu acil taleplerimizi duyurmak istiyoruz:

1.    Çalışanlara yapılacak her türlü ödemede bankaların veya diğer olası aracı kuruluşların çıkarları değil çalışanların hakları gözetilmelidir.
2.    Maaşlar her ayın 15. günü, ek ders ücretleri ise her ayın 5. günü çalışanların banka hesaplarına yatırılmış olmalıdır.
3.    Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerden, “mutemetlik ücreti” adı altında sürdürülen elden para toplama uygulamasına son verilmelidir.
4.    Banka promosyonları ile ilgili olarak yapılmış sözleşme ve protokollerin her aşamasında şeffaflık sağlanmalı, bu sözleşme ve protokoller her çalışanın kolayca bilgi edinebileceği bir şekilde ilan edilmelidir.

Bu İçerik 2673 Kez Görüntülendi
BASIN AÇIKLAMASI